PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thông báo chungTrang : [1] 2

 1. Định Hướng Của Server Và Sự Hợp Tác
 2. Bảo Trì Bảo trì định kỳ ngày 03.09.2013
 3. Thông Báo Bảo trì đột xuất
 4. Thông Báo Thành Chỉ Định Công Thành Đại Chiến
 5. Thông Báo Tổng kết sự kiện "Chào Mừng Server Bạch Hổ - Forum Mới"
 6. Bảo Trì Bảo Trì Đột Xuất Server
 7. Thông Báo Kéo dài thời gian bảo trì
 8. Thông Báo Bảo trì hoàn tất
 9. Bảo Trì Bảo trì định kỳ
 10. Bảo Trì Bảo trì hoàn tất ngày 10-09
 11. Bảo Trì Khắc phục tình trạng mất kết nối
 12. Thông Báo Thành Chỉ Định Công Thành Đại Chiến
 13. Bảo Trì Bảo trì định kỳ
 14. Thông Báo Thành Chỉ Định Công Thành Đại Chiến
 15. Thông Báo Bảo trì đột xuất khắc phục sự cố
 16. Thông Báo Bản cập nhật mới với nhiều thay đổi
 17. Bảo Trì Bảo trì định kỳ ngày 24.09.2013
 18. Thông Báo Hỗ trợ đổi Ngân Phiếu còn tồn trước Bảo trì
 19. Thông Báo Thành Chỉ Định Công Thành Đại Chiến
 20. Bảo Trì Bảo trì định kỳ
 21. Thông Báo Kéo dài thời gian bảo trì
 22. Thông Báo Thành Chỉ Định Công Thành Đại Chiến
 23. Thông Báo Bảo trì định kỳ
 24. Thông Báo Thành Chỉ Định Công Thành Đại Chiến
 25. Thông Báo Cách thức nhận quà mới
 26. Bảo Trì Bảo trì định kỳ
 27. Thông Báo Hoàn tất bảo trì
 28. Thông Báo Thông báo bảo trì đột xuất
 29. Thông Báo Thành Chỉ Định Công Thành Đại Chiến
 30. Bảo Trì Bảo trì định kỳ
 31. Thông Báo Thành Chỉ Định Công Thành Đại Chiến
 32. Thông Báo Danh sách tham gia chia sẻ facebook
 33. Bảo Trì Bảo trì định kỳ
 34. Thông Báo Thành Chỉ Định Công Thành Đại Chiến
 35. Thông Báo Danh sách tha gia Train Acc - Nhận Quà
 36. Bảo Trì Bảo trì định kỳ
 37. Thông Báo Thành Chỉ Định Công Thành Đại Chiến
 38. Bảo Trì Bảo trì định kỳ
 39. Thông Báo Thành Chỉ Định Công Thành Đại Chiến
 40. Thông Báo Bảo trì đột xuất
 41. Thông Báo Bảo trì hoàn tất
 42. Bảo Trì Bảo trì định kỳ
 43. Thông Báo Thành Chỉ Định Công Thành Đại Chiến
 44. Bảo Trì Bảo trì định kỳ
 45. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 46. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 47. Thông Báo Thành Chỉ Định Công Thành Đại Chiến
 48. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 49. Tin Tức Kết quả quảng bá server
 50. Thông Báo Bảo Trì Cập Nhật Sự Kiện Giáng Sinh An Lành - Chào Đón Năm Mới
 51. Thông Báo Thành Chỉ Định Công Thành Đại Chiến
 52. Bảo Trì Bảo trì định kỳ
 53. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 54. Thông Báo Gõ Bỏ Sự Kiện Giáng Sinh An Lành - Chào Đón Năm Mới
 55. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 56. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 57. Thông Báo Phong chức Mod_heo
 58. Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ
 59. Thông Báo Thành Chỉ Định Công Thành Đại Chiến
 60. Bảo Trì Bảo trì định kỳ - Cập Nhật Thuyền Cỏ
 61. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 62. Thông Báo Kéo Dài Chia Sẻ Fecebook Nhận Ngay Quà Tặng
 63. Bảo Trì Bảo Trì Cập Nhật Event Tết
 64. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 65. Thông Báo Bảo trì đột xuất cập nhật event
 66. Thông Báo Khuyến Mại Đầu Năm
 67. Bảo Trì Bảo trì định kỳ
 68. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 69. Bảo Trì Bảo trì định kỳ
 70. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 71. Thông Báo Danh Sách Mod Mới
 72. Thông Báo Bảo trì định kỳ
 73. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 74. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 75. Bảo Trì Bảo trì định kỳ
 76. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 77. Thông Báo Dời ngày bảo trì định kỳ
 78. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 79. Bảo Trì Bảo trì định kỳ
 80. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 81. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 82. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 83. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 84. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 85. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 86. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 87. Thông Báo Dời ngày bảo trì
 88. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 89. Thông Báo Bảo trì nâng cấp máy chủ ngày 17/04.
 90. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 91. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 92. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 93. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 94. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 95. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 96. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 97. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 98. Bảo Trì Bảo Trì Đột Xuất
 99. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 100. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 101. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 102. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 103. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 104. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 105. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 106. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 107. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 108. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 109. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 110. Bảo Trì Bảo Trì Đột Xuất
 111. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 112. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 113. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 114. Tin Tức Danh Sách Mod thử việc
 115. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 116. Thông Báo Danh sách trúng giải sự kiện Hòa Nhịp World Cup 2014
 117. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 118. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 119. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 120. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ Nâng Cấp Phiên Bản 11.0
 121. Bảo Trì Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 122. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 123. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 124. Thông Báo Danh sách Mod chính thức
 125. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 126. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 127. Thông Báo Quà Tặng Sinh Nhật
 128. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 129. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 130. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 131. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 132. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 133. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 134. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 135. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 136. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 137. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 138. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 139. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 140. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 141. Tin Tức Kết quả quảng bá Sever !
 142. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 143. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 144. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ !
 145. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 146. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ !
 147. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 148. Thông Báo Tình trạng mất kết nối Server thời gian gần đây
 149. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 150. Thông Báo Thành Sự Kiện Công Thành Đại Chiến
 151. Thông Báo Bảo Trì Cập Nhật Sự Kiện " Lễ Hội Halloween"
 152. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 153. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 154. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 155. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 156. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 157. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 158. Thông Báo Bảo Trì Đột Xuất
 159. Bảo Trì Bảo Trì Đột Xuất!
 160. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 161. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 162. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 163. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 164. Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ
 165. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 166. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 167. Thông Báo Danh sách trúng giải sự kiện Xưng Hùng Xích Bích - Nhận Quà Khủng tuần 1
 168. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 169. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 170. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 171. Thông Báo Danh sách trúng giải sự kiện Xưng Hùng Xích Bích - Nhận Quà Khủng tuần 2
 172. Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ
 173. Thông Báo Danh sách trúng giải sự kiện Xích Bích tuần 3
 174. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 175. Thông Báo Bảo trì Đóng Sự Kiện Giáng Sinh
 176. Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ
 177. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 178. Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ
 179. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 180. Thông Báo Đã chuyển hơn 3000 phần quà sự kiện Tri Ân Anh Hùng
 181. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 182. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 183. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 184. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 185. Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ
 186. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 187. Bảo Trì Bảo Trì Đột Xuất
 188. Thông Báo Rời Ngày Bảo Trì Định Kỳ
 189. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 190. Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ Cập Nhật Sự Kiện
 191. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 192. Thông Báo Bảo Trì Đột Xuất
 193. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 194. Thông Báo Bảo trì Đóng Sự Kiện Tết
 195. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 196. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 197. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 198. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 199. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 200. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 201. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ Big Update Ngày 24-03-2015
 202. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 203. Thông Báo Kết Quả Sự Kiện Kết Nối Facebook TQC Bạch Hổ
 204. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 205. Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ
 206. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 207. Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ
 208. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 209. Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ
 210. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 211. Thông Báo Tuyển Mod hỗ trợ game và diễn đàn
 212. Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ
 213. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 214. Thông Báo Chốt Danh Sách Đăng Ký Đệ Nhất Tổ Đội
 215. Thông Báo Danh sách trúng giải sự kiện Tham Gia Chiến Trận – Rinh Quà Liền Tay
 216. Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ
 217. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 218. Thông Báo Danh sách trúng giải sự kiện Tham Gia Chiến Trận – Rinh Quà Liền Tay Lần II
 219. Thông Báo Về Việc Sử Dụng Siêu Võ Hồn Trong Đệ Nhất Tổ Đội
 220. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 221. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 222. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 223. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 224. Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ
 225. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 226. Thông Báo Kết Quả Giải Đấu Đệ Nhất Tổ Đội Lần I
 227. Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ
 228. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 229. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 230. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 231. Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ
 232. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 233. Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ
 234. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 235. Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ
 236. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 237. Bảo Trì Bảo Trì Định Kỳ
 238. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 239. Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ
 240. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 241. Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ
 242. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 243. Thông Báo BigUpdate Ngày 28-07-2015 Cập Nhật Phiên Bản 12.0
 244. Thông Báo Danh sách trúng giải sự kiện Xích Bích - Gia Mạnh Quan Trở Lại Đợt I
 245. Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ BigUpdate Phiên Bản 12.0
 246. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 247. Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ
 248. Thông Báo Thành Sự Kiện Liên Hỏa Công Thành
 249. Thông Báo Bảo Trì Đột Xuất
 250. Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ