PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Công Thành Đại Chiến 1. Trận Xích Bích Của Tân Binh
 2. Trận Xích Bích 19.08
 3. Nguy Quốc trả thù T.T .
 4. Tuyển mem Nguy quốc . QuanDoan_Ma
 5. Phong su chien truong
 6. Sự Trở lại của YT ( Ctc ngày 08/12 )
 7. Cuộc Chiến k hồi kết ( ctc ngày 12/12 )
 8. Bắc hải tái đấu ( ctc ngày 15/12 Song hổ tranh hùng )
 9. Đẫm máu Quan Độ ( Ctc ngày 17/12 )
 10. Đại chiến Quan Độ - Song Hổ Tranh Hùng ( Ctc Ngày 19/12 )
 11. Tam Thục Kỳ Truyên
 12. Anh Em Vào Show BoDy Nào
 13. CTC Ngày 29/12 WARRiORS Và Hồng Hưng
 14. Sytle 2015 gấu trúc panda
 15. Cặp Đôi Hoàn Hảo
 16. Phóng Sự Đại Chiến Ngô+nguy=thục
 17. Phóng Sự Công Thành 5/1/2014
 18. Phóng Sự Quần Hùng Tranh Bá
 19. Sự trở lại của YT :)
 20. Nhạn Quan Công Giang Hạ
 21. Giao Long Tranh Bá
 22. Phóng Sự Thập Diện Mai Phục
 23. Phóng Sự Phong Vân Tam Thục
 24. Trường Sa Dậy Sóng
 25. Tàn Chiến Đất Khách
 26. Lữ Bố Đại Chiến Sân Tỷ Võ
 27. Phóng Sự Chinh Phạt Đông Ngô
 28. Phóng Sự Đông Ngô Dẹp Loạn Sứ Quân Ngụy
 29. Phóng Sự Mượn Thuyền Lui Binh Chiếm Lại Sài Tang
 30. Phóng Sự Nhị Trận Phân Tranh Ngụy xưng Thần
 31. Phóng Sự Thục Hán Xưng BÁ
 32. Phóng Sự Nam Chinh Phạt Bắc
 33. Phóng Sự Công Phá Giang Hạ Thành
 34. Phóng Sự Quân Lệnh Như Sơn
 35. Phóng Sự Sóng Gió Vương Triều
 36. Phóng Sự Đại Soái Thái Bình Xuất Quân
 37. Phóng Sự Khôi Phục Giang Sơn
 38. Phóng Sự Hủy Bỏ Liên Minh Thục Hán Lật Đỗ Đông Ngô
 39. Phóng Sự Hồng Vân Thiên Ân
 40. Phóng Sự Thiên Hạ Kỳ Võ
 41. Phóng Sự Vương Cờ Đình Chiến
 42. Phóng Sự Loạn Thế Phồn Hoa
 43. Phóng Sự Hồi Đáo Tam Quốc
 44. Hán Trung- Tam Tử Tây
 45. Phóng Sự Ngọa Hổ Tàng Long
 46. Phóng Sự Điệu Hổ Ly Sơn - Dẫn Xà Xuất Động
 47. Phóng Sự Tào Ngụy-Dậy Sóng-Chiến Tranh
 48. Phóng Sự Tập Kích Bất Ngờ- Cầu Binh Cứu Viện
 49. Phóng Sự Thành Nghiệp Máu Chảy Thành Sông
 50. Phóng Sự Hùng Binh Quật Khởi Tam Quốc
 51. Phóng Sự Hỏa Phượng Nguyên Chiến
 52. Phóng Sự Chấn Hưng Hán Thục
 53. Phóng Sự Ngự Kiếm Phi Thiên
 54. Phóng Sự Phóng viên thành Nghiệp
 55. Quân đội chia hai
 56. Phóng Sự Lòng quân hăng hái ,tiếp tục tiến công!
 57. Phóng Sự Chiến thuật mai phục- tập kích bất ngờ!
 58. Phóng Sự Mượn đường diệt Quắc
 59. Phóng Sự Lập Nước Xưng Vương
 60. Phóng Sự Phân thân đột kích
 61. Phóng Sự Cán cân chênh lệnh.
 62. Phóng Sự Hổ mọc thêm cánh!
 63. Phóng Sự Chiến trường huyền thoại!
 64. Phóng Sự Dương Đông Kích Tây!
 65. Phóng Sự Liên Ngô chống VN!
 66. Phóng Sự Soáng ngôi hoàng đề- thiên hạ đại loạn!
 67. Phóng Sự Tam Sư tranh đấu!
 68. Kế phản gián!
 69. Phóng Sự Kinh Thiên Động Địa- Khải Hoàng Trở Về!
 70. Phóng Sự Biến Cố Kinh Châu!
 71. Phóng Sự Ngô Quân Hợp Nhất - Mưu Đồ Đại Nghiệp!
 72. Long Tranh Hổ Đấu!
 73. Thủy chiến trên sông Tương Thủy
 74. Chiến Trường La Mã - Tây Thục vs Bắc Ngụy
 75. Đăng ký xác nhận sự kiện Liên Hỏa Công Thành
 76. Phóng Sự Vùng Đất Quỷ Dữ-Hội Ngộ Anh Hào.!!
 77. Phóng Sự Người Tính Không Bằng Trời Tính.
 78. Phóng Sự Vó Ngựa Thục Quân-Điểm dừng Linh thành.
 79. Phóng Sự Hạ-Chiến Song Đấu.
 80. Phóng Sự Tương Dương chí mạng-Đại Bại AE
 81. Phóng Sự Anh Hùng Hồi Sinh - Thương Vong Hồi Đáp.
 82. Phóng Sự Màu Đỏ Của Tuyết.
 83. Phóng Sự Đại Bạch Tấn Dương-Hỗn Loạn Thế Cực.
 84. Phóng Sự Hán Trung Dậy Sóng-Ngày Dài Đằng Đẵng.
 85. Phóng Sự Đường về Hứa Xương.
 86. Phóng Sự Sức Địch Vạn Quân-Xông Pha Trận Mạc.
 87. Phóng Sự Ngã Ba Đường Nghiệp-Gậy Ông Đập Lưng Ông.
 88. Phóng Sự Máu Phủ Cành Mai Ngày Lập Xuân!
 89. Phóng Sự Mưu Sự Tại Nhân - Thành Sự Tại Thiên
 90. Phóng Sự Đại Chiến Phục Hận - Mưu Đồ Định Giang Sơn
 91. Phóng Sự Thập Diện Mai Phục
 92. Phóng Sự Lục Quốc Phân Tranh - Tương Dương Dậy Sóng
 93. Phóng Sự Đại Chiến Thành Trường An - Tam Quốc Trừ Tam Quốc
 94. Nhất đao định giang sơn- tam anh phá bắc bình
 95. Phóng Sự Dụ chương thất thủ, quân vương một lòng
 96. Phóng Sự Tiến Đánh An Định- quân ngô tan tác
 97. Phóng Sự Đường về từ châu
 98. Phóng Sự tương dương thành đồng vách sắt
 99. Phóng Sự ctc ngay 19/5/2015