Đối thoại giữa NguyenVanTrung và mcttvietnam

1 Tin nhắn của khách

 1. F2103 GPRS IP Modem
  Modem không dây ðýợc dùng trong công nghiệp, truyền dữ liệu trên nền tảng mạng điện thoại di dộng GPRS/IP.
  Nếu bạn có nhýu cầu, xin liên can thông tin link bên dýới
  http://mctt.com.vn/san-pham/f2103-gp...m#.VMJqZy67t68

  Thanks and Kind Regards,
  Nguyen Van Hung
  Measurement and Control Equipment Co., Ltd(MC&TT Co., Ltd)
  Add: No 847 Huyen Ky, Phu Lam, Ha Dong Dist, Ha Noi, Vietnam
  Branch: CL37, Nam La Khe Urban Areas,La Khe Ward, Ha Dong Dist, Hanoi, Vietnam
  Mobile: +84 904 251 826
  Tel: +84-4-85894254
  Web: www.mctt.com.vn
  Skype/Yahoo: nvhung.mctt
  Email: nvhung@mctt.com.vn
  050535705
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1