Đối thoại giữa hkphone và netchung

1 Tin nhắn của khách

  1. A Huy. e Thu .
    a vào lại cai topic event nap @. đưa event len, để nhận thưởng .
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1