Đối thoại giữa admin và hungthinh95bg

2 Tin nhắn của khách

  1. nạp thẻ mạng bảo là thể được sử dụng rồi là sao
  2. adm min làm ăn kiểu gì vậy
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 2 của 2