Đối thoại giữa admin và harun1997

3 Tin nhắn của khách

  1. ban nhan duoc @ tu the nap loi chua
  2. ad sao toi moi nap 2 cai ma zo 1 cai ma chay cham lam
  3. GM onl đi? tui đổi ngân phiếu
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 3 của 3