Tìm trong

Tìm để

Thêm lựa chọn khác

Hãy ghép hình bên dưới. (ghép các mảnh ghép thành hình hoàn chỉnh):