Để chơi được trên Server 3K Bạch Hổ các bạn cần tải bản cài đặt của Game

Có thể chọn 1 trong 2 cách sau để tải Game :

A. Tải Bản Full Game
B. Tải Bản Update từ AS : Nếu bạn đã có bản game của AS thì tải bản này.
C. Update phiên bản 11.0.0.0:
Nếu các bạn đã có bản cài đặt Tam quốc chí của China (SGOL10000) hoặc server khác (SGOL10000), chỉ cần cập nhật lại bản Update phiên bản 11.0.0.0 server Bạch Hổ có thể đăng nhập game.
Hoặc link 2 Fshare. **Tại Đây **


Cuối cùng là tải bản cập nhật mới nhất tại đây và tham gia vào game.

Hỗ trợ từ xa tải cái này

Face book https://www.facebook.com/tqcbachho.tk Nhóm chia sẽ kinh nghiệm https://www.facebook.com/groups/578052435619512/

View more the latest threads: