CÔ DÌ CHÚ BÁC ACE nào có số chú hanhcb k cho e với mun xin lại cái xác chơi với ae thanhs all