Chư vị anh hùng thân mến !

Tổng kết chu kỳ nạp @ 10 nhân vật top đầu.Stt
TK Game
Tên nhân vật
@ Thưởng
1
hung***
Hus****
2000
2
parkj****
Nguoi_*****
1200
3
tqcf****
Chim*****
900
4
thoiq****
[HoTa*****
900
5
vpmd****
Cong****
900
6
dangkh****
TieuP*****
800
7
anhsu****
Nh0k*****
800
8
dy12****
[Mr..P*****
500
9
xxkait****
Ng.Ca*****
500
10
maiy****
Love.*****
500


Hai tháng tiếp theo (T11+T12) top 10 anh hùng ngoài phần thưởng @ tặng thêm mỗi anh hùng đua top nhận một phần quà Kinh Nghiệm Lớn (Top 5 anh hùng nhận 1000 Kinh Nghiệm Lớn, một vũ khí 245 max, một giáp 225 max. Top 5 anh hùng tiếp theo nhận 500 Kinh Nghiệm Lớn, một vũ khí 245 max hoặc một giáp 225 max).

Liên hệ gmbachho để nhận thưởng.

BQT cảm ơn các anh hùng đã có đóng góp rất lớn cho sự phát triển của server. Chu kỳ tiếp theo bắt đầu từ ngày (15-11 đến 14-01-2016) cho 10 ID nạp thẻ nhiều nhất.

Thân!