Do tình hình gia đình nên đã nghỉ game cả năm nay ,. giờ tình hình công việc gia đình ok muốn trở lại với game mà lâu quá quên mẹ cái mã bảo vệ và mã gd nên mong gm cho xin lại 2 cái pass ấy

ID: dangkhoathai6

tên nhân vật : lucchicamloan

có đăng ký mail ...

SDT : 0912.203.201 - 0907.202.201