1-vào trang: upanh.vforum.vn/ sau đó vào phần up ảnh.và tiếp tục vào file snap trong game để chọn ảnh và upload lên diễn đàn upanhvforum
2-chọn và click chuột phải vào ảnh cần upload chọn: "sao chép url hình ảnh"
3-tại dao diện khung chát viết chủ đề của forum 3k bachho bạn chọn insert image và sau đó chèn cái link ảnh vừa copy ở trên vào là oke


SỰ KIỆN CÔNG THÀNH CHIẾN
1- điều kiện là quân đoàn có đủ số thành viên hình như là 20ng
2-quân đoàn tham gia trong sự kiện là những quân đoàn chiếm đc và giữ đc thành sự kiện trong các mốc:1 giờ và chiếm đc thành sau 9h.thành sự kiện thì gm thông báo hàng tuần trên 4rum.
3-sau khi đạt đc như trên chụp ảnh lại và úp ảnh vào phần đăng ký xác nhận liệt hỏa công thành.