cần mua mil = card đt có a GM nào bao đảm dùm ko .