Lâu quá chơi lại giờ ai còn acc vt qs hk dẫn lính nào k cho e xin 1 acc chơi cho đỡ buồn