Thông Báo Đóng Sự Kiện Noel Ngày 06-01-2017
Hôm nay, Server sẽ tiến hành bảo trì định kỳ ngày
06.01.2017.

Trong thời gian từ
10h30 - 11h00, hệ thống sẽ được bảo trì đóng sự kiện Noel .
Sau thời gian bảo trì, các bạn vào lại game .


Sau bảo trì :


- Mở x2 may mắn đến ngày 16/01/2017.

- Đóng Sự Kiện Giáng Sinh 2016.

- Một số cập nhật khác ...Thân!