Thân chào các bạn !Thành tham gia Liên Hỏa Công Thành tuần này từ ngày 10-01-2017.


Thứ 3 : Thành Dự Chương.

Thứ 6 : Thành Thiên Thủy.Sự kiện xem tại đây.


Quân đoàn xác nhận chiếm thành sự kiện Tại ĐâyThân!