Thân chào các bạn !Thành tham gia Liên Hỏa Công Thành tuần này từ ngày 20-01-2017.


Thứ 3 : Thành Kiến Ninh.

Thứ 6 : cập nhật sau.Sự kiện xem tại đây.


Quân đoàn xác nhận chiếm thành sự kiện Tại ĐâyThân!