Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ
Hôm nay, Server sẽ tiến hành bảo trì định kỳ ngày
23.02.2017.

Trong thời gian từ
09h30 - 13h00, hệ thống sẽ được bảo trì nhằm bảo dưỡng hệ thống máy chủ và đường truyền phục vụ các anh hùng.

Sau thời gian bảo trì, các bạn vào lại game .


Sau bảo trì :


- Mở x2 may mắn đến ngày 28/02/2017.

- Một số cập nhật khác ...

Chi tiết các vật phẩm mới xem Tại Đây


Thân!