lâu quá không tham gia vào diễn đàn , ae còn ai không vậy