Update Khuyến Mại Nạp Thẻ Tặng Quà Thả GaTrong dịp sự kiện mới lần này server Bạch Hổ sẽ tặng kèm các vật phẩm khi các anh hùng nạp thẻ theo các mốc.


Thời gian từ
30-04-2017.


- Tặng khuyến mại nạp thẻ :


10k Tặng thêm 01 Túi Cự Thần Lệnh + 10 Kinh Nghiệm Lớn
20k Tặng thêm 02 Túi Cự Thần Lệnh + 20 Kinh Nghiệm Lớn
30k Tặng thêm 03 Túi Cự Thần Lệnh + 30 Kinh Nghiệm Lớn
50k Tặng thêm 02 Túi Cự Thần Lệnh + 50 Kinh Nghiệm Lớn + Hóa Trang Cá Ngũ Sắc
100k Tặng thêm 02 Túi Cự Thần Lệnh+ 100 Kinh Nghiệm Lớn + 01 Túi Vũ Khí 255 + Hóa Trang Cá Ngũ Sắc
Thẻ 200k Tặng thêm 02 Túi Cự Thần Lệnh + 200 Kinh Nghiệm Lớn + 01 Túi Giáp 225 + Hóa Trang Cá Ngũ Sắc
Thẻ 300k Tặng thêm 02 Túi Cự Thần Lệnh + 250 Kinh Nghiệm Lớn + 03 Túi Vũ Khí 255+ Hóa Trang Cá Ngũ Sắc

Thẻ 500k Tặng thêm 02 Túi Cự Thần Lệnh + 250 Kinh Nghiệm Lớn + 03 Túi Giáp 225 + 03 Túi Vũ Khí 255 + Hóa Trang Cá Ngũ Sắc


Phần quà các anh hùng nhận tại NPC Đại Hồng Lư.

Thân!