Quote Nguyên văn bởi admin Xem bài viết
Vào được rồi nhé
vào được đâu mà "vào được rồi nhé"