tai thoi điểm này ko vào duoc game co ai bi như thế ko