Thao Binh Luyện TướngThời Gian Diễn Ra

• Bắt đầu: 26-04-2018.
• Kết thúc: 10-05-2018.


Nội Dung:


- TOP 5 Nhân vật huấn luyện Binh Sĩ đạt cấp 212 nhanh nhất sẽ nhận được 1 phần Quà từ Bạch Hổ Team.
- Tham gia sự kiện tham gia topic đăng ký
- Kết thúc sự kiện chụp ảnh xác nhận level binh sĩ đạt cấp yêu cầu.


Quà Tặng

TOP 1
30 Túi Cự Thần Lệnh
20 Ngân Phiếu Point


TOP 2
20 Túi Cự Thần Lệnh
10 Ngân Phiếu PointTOP 3
10 Túi Cự Thần Lệnh
05 Ngân Phiếu Point


TOP 4 - 5
05 Túi Cự Thần Lệnh
03 Ngân Phiếu Point


Danh sách trao giải sẽ được Bạch Hổ team công bố sau khi kết thúc sự kiện

Các anh hùng đạt giải vui lòng liên hệ Fanpage 3K Bạch Hổ để xác nhận

Bạch Hổ Team !