Tên nhân vật:
ID tài khoản:
Email :


Thỏa mãn điều kiện đền bù nào trong các điều kiện sau:

Level nhân vật :
Tên vũ khí , + bao nhiêu:
Tên giáp , + bao nhiêu:
Lính hoàng kim 4 chân số lương:
Lính hoàng kim 2 chân số lương:
Bí kíp lv70 tùy chọn:
Thuộc top nạp thẻ thứ bao nhiêu 10 thành viên đứng đầu, ngày tháng năm đạt top:

Nếu phần nào không thỏa mãn điều kiện thì để trống.

Thông tin sau khi xác nhận sẽ bị ẩn để tránh lộ thông tin.

Nếu cố tình xác nhận sai Gm sẽ khóa nhân vật và không thực hiện đền bù.

Chúc các anh hùng sớm trở lại thời hoàng kim!