Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ
Hôm nay, Server sẽ tiến hành bảo trì định kỳ ngày
15.05.2018.

Trong thời gian từ
11h30 - 12h00, hệ thống sẽ được bảo trì nhằm bảo dưỡng hệ thống máy chủ và đường truyền phục vụ các anh hùng.

Sau thời gian bảo trì cập nhật phiên bản 10.1.0.2, các bạn vào lại game.


Sau bảo trì :


- Cập nhật bos linh thú.

- Xóa một số vật phẩm hỗ trợ.

- Mở giới hạn lv 240.


- Ðổi lịch công thành vào thứ 4 và thứ 7 hàng tuần.

- Một số cập nhật khác ...


Thân!