Thân chào các bạn !

Thành tham gia Sự Kiện Công Thành tuần này từ ngày 22-05-2018.

Thứ 4 : Thành Lô Giang.

Thứ 7 : Thành Trường Sa.

Sự kiện xem tại đây.

Thân!