Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ
Hôm nay, Server sẽ tiến hành bảo trì định kỳ ngày
06.06.2018.

Trong thời gian từ
18h00 - 19h00, hệ thống sẽ được bảo trì nhằm bảo dưỡng hệ thống máy chủ và đường truyền phục vụ các anh hùng.

Sau thời gian bảo trì các bạn vào lại game.


Sau bảo trì :


- Cập nhật bos Ma Đà, Si Viu, Phạm Tăng , Kình Bố, Phạm Tăng, Trương Lương, Hàn Tín.

- Bos Tứ Linh có thêm nhiều vật phẩm vip.

- Cập nhật Thương Bích Cùng Kỳ vào Túi Cống Phẩm ( Xích Bích - GMQ)

- Cập nhật Sự Kiện Xích Bích - GMQ.

- Cập nhật quà Công Thành Chiến với nhiều vật phẩm giá trị.

- Cập nhật :
Huyết Lân , Giáp 210, Bí Kíp 85, Bao Tay, Áo Choàng Mới, ... vào các boss mới.

- Một số cập nhật khác ...


Thân!