Sự Kiện Nhất Tướng Công ThànhNhằm tạo thêm sự hấp dẫn và sôi nổi hơn cho các trận Công Thành Chiến, Server Bạch Hổ sẽ nâng cấp sự kiện Công Thành Đại Chiến thành Sự Kiện Nhất Tướng Công Thành như sau :

Thời gian diễn ra :

Bắt đầu : 06.06.2018

Kết thúc : Thông báo sau

- Sự kiện diễn ra trong các ngày CTC của Server.

- Trước giờ CTC, trên Forum sẽ có thông báo thành của sự kiện. Sẽ chỉ có 01 thành diễn ra sự kiện để các anh hùng tham gia chiếm thành.


Điều kiện

- Quân Đoàn cấp 10

- Có số thành viên ít nhất 10 thành viên.

- Level 200 trở lên.

1. Kết thúc CTC chiếm giữ được thành

Kết thúc CTC nếu Quân Đoàn nào chiếm giữ được thành sẽ nhận được quà của sự kiện


Quà Tặng.

- 100.000.000 Ngân Lượng.

- 05 Túi Siêu võ hồn

- 10 Túi Phúc võ hồn

- 20 Túi Hóa trang ngựa

- 50 Túi Skil võ hồn

- 50 Túi Skil văn hồn

- 1 Hóa trang VIP : Trung Quốc Long.2. CTC chiếm giữ được thành thời gian dài nhất :

CTC nếu Quân Đoàn nào chiếm giữ được thành thời gian dài nhất sẽ nhận được quà của sự kiện

Chụp 2 hình lúc chiếm được thành và lúc bị mất thành đăng lên topic xác nhận công thành trên FB GM Lão Hổ.

(Nếu thiếu 1 trong 2 thì coi như không hợp lệ, hình chụp bắt buộc phải hiện rõ giờ phút giây ngày tháng năm)


VD: Quân đoàn A chiếm thành vào lúc 20:05, mất thành lúc 20:16 → tổng thời gian giữ thành là 11 phút.Quà Tặng.

- 60.000.000 Ngân Lượng.

- 03 Túi Siêu võ hồn

- 10 Túi Hóa trang ngựa

- 30 Túi Skil võ hồn

- 30 Túi Skil văn hồn

Lưu ý : 1 Quân Đoàn chỉ nhận tối đa 1 phần thưởng.

Thân!