Bao tay 21% 42% dame boss đều = nhau dame người thì đúng
https://www.facebook.com/lunngichngo...74562349/?t=61