Thông Báo Bảo Trì Định Kỳ
Hôm nay, Server sẽ tiến hành bảo trì định kỳ ngày
20.06.2018.

Trong thời gian từ
11h00 - 12h00, hệ thống sẽ được bảo trì nhằm bảo dưỡng hệ thống máy chủ và đường truyền phục vụ các anh hùng.

Sau thời gian bảo trì các bạn vào lại game bình thường.


Thân!