Thân chào các bạn !

Thành tham gia Sự Kiện Công Thành tuần này từ ngày 11-07-2018.

Thứ 4 : Thành Kiến Ninh
.

Thứ 7 : Thành An Định.

Sự kiện xem tại đây.

Thân!