Chư Vị Anh Hùng Chú Ý !


Thông Báo Khóa Vĩnh Viễn Một Số Tài Khoản Game


Hiện tại BQT đang khóa một số tài khoản game. Vì lý do spam tạo giả mạo tên nhân vật lừa đảo.

Tất cả những id nào có liên quan có một số ID là nạn nhân bị lừa đảo, nếu như có tên trong danh sách liên hệ yahoo GmBachHo cung cấp thông tin tài khoản chúng tôi kiểm tra lại và sẽ chuyển nhân vật lại cho người bị hack.

STT ID Tên NV LV
1 solahar009 BangGia LV224
2 solahar007 CayTien100 LV232
3 solahar008 caytien101 LV228
4 solahar006 adasdasdqweqwe LV106
5 solahar001 CayLinh LV225
6 perin666 Moi-Tap-Choi LV225
7 solahar002 jjhh LV179
8 solahar003 LongCoNuong LV234
9 solahar004 daeqeeqweqe1 LV210
10 solahar005 KD_VT LV231
11 ditme01 dsfsdfsdf LV106
12 doidaukho92 HanNgaoThien LV250
13 thismylove7 SupG_-_MaGic LV245
14 thismylove2 Dorglorg LV106
15 musicqe0004 trum-khungbo LV240
16 musicqe0005 trum-tqc LV240
17 musicqe0006 VIET-NAM LV240
18 musicqe0007 OBAMA LV222
19 thismylove3 KJMSYUON LV222
20 01867555596 1LuuBang LV1
21 01867555597 QS-VL LV231
22 01867555598 VT-VL LV222
23 nhuquynh NhuQuynh LV179
24 01867555595 h0st LV1
25 01867555593 BiackEvi1 LV2
26 01867555592 BlackEvi1 LV3
27 01867555591 ___HoaMocLan-- LV4
28 tqclx011 âìuâìuâìu LV225
29 01867555590 B1ackEvil LV1
30 01867555587 Kaorl LV1
31 01867555586 -_-FloRa-_- LV1
32 01867555585 DVS-11 LV1
33 tqclx002 âìuâìulx LV225
34 lachiatay XSPU LV225
35 01867555583 __HoaMoc1an-- LV1
36 01867555582 leeBoNa LV1
37 tqclx003 [DinhBoLinh] LV222
38 chiatayla Kaor1 LV1
39 01867555521 __HoaNocLan-- LV1
40 01867555520 1eeBoNa LV1
41 kimho002 Bai_Ban_Nho LV108
42 lachitay Sum LV1
43 lachiatay2 BlackEvil LV1
44 lachiatay3 BachH0 LV1
45 01867555530 Psi_Nem LV1
46 01867555532 -[N]goa[l]ong- LV1
47 01867555533 MacTheMhan LV1
48 01867555534 __HoaHooLan-- LV1
49 tqclx004 DhThanhPhong LV230
50 kimho001 LongChanTo LV179

Còn một số tài khoản game đang kiểm tra sẽ có thông báo sau.

Bạn nào là chủ nhân của tài khoản bị khóa trên sau 5 ngày kể từ ngày 28-02-2014 nếu không liên hệ với chúng tôi để giải quyết thì BQT sẽ toàn quyết xử lý ID này.

View more the latest threads: