Nhập ID Game Mã Thẻ Số Seri

Hướng Dẫn Nạp @ Point Vào Game TQC Bạch Hổ
+ Bước 1 : Chọn Nhà Mạng
+ Bước 2 : Nhập Tài Khoản game
+ Bước 3 : Nhập số Pin và Serial trên thẻ cào
+ Bước 4 : Nhấn vào đồng ý Nap Ngay
+ Bước 5 : Quan sát kết quả sau khi nạp

Ví dụ : Bạn Nhập Tài Khoản game VPMD2001, bạn muốn có 400 @ point, bạn cần mua 01 thẻ cào mệnh giá 20.000 đồng để nạp.
Lưu ý :bạn có thể thay đổi ID game để nạp Point cho bạn bè.

- Trang chủ - - Download Game - -Cập Nhật- - Đăng Ký - - Nạp Thẻ - - Đổi Mật Khẩu - -Hướng Dẫn-